Projekt  Erasmus+ Mezinárodní ICT soutěže pro zvýšení kvality středního vzdělání

Privatna jezična gimnazija PITAGORA

5. setkání učitelů a 4. mezinárodní soutěž (říjen 2017)
V pondělí (23. října ) proběhlo přívítání PJG „Pitagora“ s prezentací programu celého týdne. . Během schůzky učitelů TPM, kde se diskutoval průběh 4. mezinárodní soutěže v informačních a komunikačních technologií, byli studenti rozděleni do dvou skupin. První skupina trénovala na počítačích úkoly podobné soutěžním, zatímco druhá skupina měla přednášku o 3D tisku. Za hodinu se studenti ve skupinách vyměnili. Odpoledne se konalo další setkání učitelů , zaměřené na korekci soutěžních úkolů a ve večerních hodinách si všichni prohlédli historické centrum Splitu. V úterý (24. října) jsme navštívili Fakultu elektrotechnické, strojní a námořní architektury, kde významní profesoři z univerzity prezentovali zajímavé výsledky jednotlivých univerzitních sekcí. Po návštěvě fakulty, si všichni užili návštěvu lesního parku „Marjan“, umístěného uvnitř Splitu. Ve středu (25. října) se studenti zúčastnili mezinárodní soutěže od 9:30 do 12:30. Po skončení první části soutěže (úlohy textového editoru) začali učitelé hodnotit jednotlivé práce studentů. Odpoledne proběhla návštěva muzea města Split, kde jsme se dozvěděli více o historii tohoto starobylého města. Den byl zakončen pracovní večeří pro učitele a studenti měli připravené sportovní hry. Ve čtvrtek (26. října) byla uspořádána exkurze do národního parku "Krka". Park se nachází v blízkosti města Šibenik, kde jsme se vydali pronajatým autobusem. V pozdních odpoledních hodinách jsme navštívili starobylé město Trogir. V pátek (27. října) jsme se všichni sešli na slavnostním vyhlášení vítězů. Nejlepší studenti v individuální soutěži: 1. Gustavo Martins (Portugalsko) 2. Daniel Lechovic (Česká republika) 3. Tiago Pinto (Portugalsko) Nejlepší škola: Agrupamento de escolas Dr. Serafim Leite (Portugalsko). Po vyhlášení následovalo setkání TPM učitelů,kde jsem se domlouvali ohledně rozdělení úkolů a průběhu dalšího mezinárodní setkání, která se bude konat v Polsku v roce 2018. Po velmi dobrém občerstvení formou bufetu si studenti vyměnili své fotky a zážitky a odcestovali domů.